18:50:15
បញ្ជីឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចសាធារណៈ
ឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចជាអក្សរឡាតាំង​
១-មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា Cambodia Katha Bopha Foundation Trust
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+៨៥៥ )២៣-២៣៧-៨៨៨