18:50:15
បញ្ជីឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចជាអក្សរឡាតាំង​
១-អ៊ីស្ត ហ្វាយនែនសល East Financial Trust
២-អេសអិម គ្លូប៊ល ត្រាស់ & អ៊ិនវេសមេនមេណេជឺមេន ឯ.ក SM Global Trust & Investment Management Co.,ltd
៣-ស្ត្រងហូល ត្រាសធីគ្រប់គ្រងមូលនិធិសេវាបញ្ញើរ Stronghold Trustee Deposit Management Trust
៤-វិស័យអចលនវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនស្ត្រងហូល ត្រាសធី ឯ.ក Living Trust of Stronghold Trustee Co.,ltd on Real Estate
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+៨៥៥ )២៣-២៣៧-៨៨៨